הק, לואיס

Louis Hack

Son of Tova & Shmuel Hack. Born on 14.08.1923 in Doornfontein, Johannesburg, South Africa. He studied at a Government School and then graduated from a Commercial High School in his hometown. As a youth he excelled as a sportsman and spent most of his time boxing, playing rugby, cricket, tennis, athletics and swimming with excellent achievements.

In 1937, he became the Transvaal Boxing Champion. Besides dealing with his own business matters, he was active for many years in the Balfour Sports Club. He acted as a Board Member and served as Chairman of the Women’s Hockey Club. He organized Volleyball teams, was Manager of the Swimming Club and before his Aliyah to Israel, he was appointed Club President. He was well liked by all and known as a good friend, a dedicated, multi-talented man, with good organizational skills. Before his Aliyah to Israel he passed his CPA exams and received the degree S.A.S.A.

During the War of Independence he came to Israel to volunteer in the IDF as a Machal soldier. He was posted to the 1st Regiment, Squad ‘B’ (for English speakers), Battalion 72, Brigade 7.
Louis was injured when his Unit invaded Ikrit Village, deep in enemy territory. His friends carried him on a stretcher, improvised from guns and clothes and succeeded in carrying him to Kibbutz Eilon, but he died from his injuries on the ambulance taking him to Nahariya.
 (כ’ בתשרי תש”ט)Louis was laid to rest on 23.10.1948 Nahariya Military Cemetery

הק, לואיס (אריה-לייב)

בן טובה ושמואל, נולד ביום ב’ באלול תרפ”ג(14.8.1923) בפרבר דורנפונטיין של יוהנסבורג, דרום אפריקה. הוא סיים את בית- הספר הממשלתי ואת בית-הספר הגבוה למסחר אשר בעיר הולדתו. מנעוריו הצטיין כספורטאי מובהק והקדיש את רוב עתותיו לאיגרוף, רגבי, קריקט, טניס, אתלטיקה קלה ושחיה, ואף השיג בהם הישגים נאים. בשנת 1937 היה לאלוף-האיגרוף בטרנסוואל. מלבד זאת עסק גם בענייני ארגונו ושימש במשך שנים כפעיל במועדון-הספורט על שם בלפור, היה חבר בהנהלתו וכיהן גם כיושב-ראש של מועדון ה”הוקי לנשים”. כן אירגן קבוצת כדורעף, ניהל את מועדון השחייה ולפני עלותו לארץ נתמנה לנשיאו הקבוע. כל חבריו העריכוהו כבעל כשרונות בלתי-מצויים כמארגן, וחיבבוהו מאוד כחבר טוב, מסור ורב-אחריות. לפני עלייתו לישראל עמד בהצלחה בבחינות כרואה-חשבון מוסמך וקיבל את התואר .S.A.S.A.

במלחמת-העצמאות עלה לארץ והתנדב לצה”ל כאיש מח”ל. לואיס הוצב במחלקה מס’ 1, פלוגה ב’ (שהורכבה מדוברי אנגלית), גדוד 72, חטיבה 7. לואיס נפצע בעת פשיטה שערכה יחידתו על הכפר איקרית, בעומק השטח שהיה בידי האויב. חבריו, שנשאוהו על גבי אלונקה מאולתרת מרובים ובגדים, הצליחו להעבירו לקיבוץ אילון, ובאמבולנס שהעבירו מהקיבוץ לנהריה מת מפצעיו, ביום כ’ בתשרי תש”ט (23.10.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנהריה.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי ‘יזכור’, שנערך ע’י משרד הביטחון)