סנדרס, בן-ציון

Sergeant Ben-Zion Sanders

Ben-Zion served in the Israeli Air Force. He passed away from an illness on the 11.07.1950 (תמוז תש”י) and was laid to rest at the Nahalat-Yitzhak Military Cemetery.

סמל 
סנדרס, בן-ציון

שירת בחיל-האויר. נפטר ממחלה ביום כ”ו בתמוז תש”י (11.7.1950). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת-יצחק.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי ‘יזכור’, שנערך ע’י משרד הביטחון)